Δημιουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Αποδήμων στη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού.

21 Apr 2015
Η Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού, όντας το επιτελικό όργανο εφαρμογής της πολιτικής της Ελληνικής Πολιτείας για τους Έλληνες της Διασποράς, στοχεύει μεταξύ άλλων και στην παροχή ενημέρωσης και πληροφόρησης προς τους Απόδημους αδελφούς γύρω από μια ευρεία γκάμα θεμάτων (ενδεικτικά: επενδύσεις, φορολογικά, συντάξεις, στρατολογικά, γραφειοκρατικά ζητήματα, κ.α.) που τους απασχολούν και τα οποία άπτονται της επαφής τους με το Ελληνικό Κράτος.

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεννόηση με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Νικόλαο Κοτζιά, αποφασίσθηκε (ημερομηνία υπογραφής σχετικής απόφασης από τον επικεφαλής της Γ.Γ.Α.Ε. κ. Μιχάλη Κόκκινο, η 6η Απριλίου 2015) η ενεργοποίηση μιας πιλοτικής υπηρεσίας η οποία, σε αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, τα Κ.Ε.Π., αλλά και με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα αποτελέσει τον σύνδεσμο με άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες όταν συντρέχουν θέματα συναρμοδιότητας, συνδράμοντας τους Απόδημους στην εξεύρεση λύσεων επί των θεμάτων τους.

Ειδικότερα, η συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών στοχεύει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπό ανάπτυξη δικού του συστήματος στα ανά τον κόσμο Προξενεία μας, ώστε η υπηρεσία να είναι προσβάσιμη και διαθέσιμη διεθνώς και στους τόπους διαμονής των Αποδήμων μας, σύμφωνα με τον πρόγραμμα που το Υπουργείο Εξωτερικών έχει επεξεργαστεί.

Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι στην προσπάθειά μας αυτή θα αξιοποιηθούν όλα τα συστήματα και οι υπηρεσίες οι οποίες βρίσκονται αυτή την στιγμή σε λειτουργία και είναι συναφείς προς τους στόχους μας, όπως π.χ. οι πύλες «ΕΡΜΗΣ», «StartUpGreece», κ.λπ.
Τα στοιχεία επικοινωνίας με την νέα υπηρεσία είναι:

Υπεύθυνη: κα. Χαραλαμπάκη Χριστίνα.

Τηλ.: +30-210-2597539
emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fax: +30-210-2597543
Rate this item
(0 votes)

About Us

logo

Ενημερωτική σελίδα για τα νησιά του Νότιου και Βόρειου  Αιγαίου. 

facebook black   twitter   google plus black   linkedin 2   youtube 2

Εγγραφείτε